sábado, 17 de diciembre de 2016

Calendari d'Activitats 2017 - FEMECV

Amb el començament del nou any esportiu 2017, ja tenim publicat el Calendari d'activitats Federativa FEMECV 2017, on després de la Reunió de Presidents organitzada en els finals de 2016, els clubs que va voler ser organitzadors es van presentar com a candidats per poder organitzar diferents marxes, competicions, reunions i altres activitats federatives.

Aquest any destaquem que comptem amb nova activitat "La Marxa Nòrdica" que es realitzarà a principis del mes d'abril.

La Marxa Nordica (en espanyol, Nordic Walking) és un esport de resistència i una manera d'exercici a l'aire lliure que consisteix en caminar amb ajuda de bastons similars als utilitzats a el esquí.

A més tenim cobertes totes les competicions i activitats, gràcies a que els clubs s'han interessat en organitzar-les.

Sa intentat repartir les activitats al llarg de tot l'any, intentant no solapar activitats d'esports de muntanya de altres entitats esportives, que ja han publicat les seues dates.

Autora: Núria Gómez Administració


No hay comentarios:

Publicar un comentario

A Agres a esmorzar

Un any mes convertim una ruta, clàssica del club, en una bona escusa per a assentar-nos en la mateixa taula a compartir un bon esmorzar i un...